13 - 23 Ιουλίου 2014
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο: 210 72 93 694
Fax: 210 72 92 678
Κινητό: 6944 22 77 40
Email: info@animartgreece.eu
Διεύθυνση: ANIMART - Βιωματικό Σχολείο Τεχνών