13 - 23 Ιουλίου 2014
ΔΙΑΜΟΝΗ
001 002 003 004 005Σημείωση:
Εκτός από τη διαμονή στο Οικοτροφείο του Ριζαρείου Ιδρύματος στο Μονοδένδρι, υπάρχει η δυνατότητα διαμονής και στα ξενοδοχεία του χωριού με ειδικές τιμές.
Η συνεννόηση γίνεται μέσω της Γραμματείας της ANIMART.