Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Εκδηλώσεις

CHRONOTOPIAS
ΔΡΑΣΕΙΣ
Έναρξη: 18-07-2017 - Λήξη: 19-07-201718 & 19 Ιουλίου 2017

 

Στο πλαίσιο της δράσης της, η Ελένη Δημητρίου θα εξερευνήσει την σχέση του τοπίου και των καλλιτεχνικών επεμβάσεων που διεξάγονται στους εξωτερικούς χώρους του φεστιβάλ, χαρτογραφώντας τις μεταξύ τους σχέσεις. Θα ασχοληθεί με μια επιλογή δράσεων που έχουν στο επίκεντρό τους το περπάτημα ως τρόπο οικειοποίησης του χώρου. Σκοπός αυτής της εξερεύνησης είναι ο εντοπισμός του τρόπου με τον οποίο οι διάφοροι χώροι επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα από τις δράσεις που παρουσιάζουν, μελετώντας το περιεχόμενο της δράσης και την σχέση που δημιουργεί με τον χώρο.

Εφαρμόζοντας επιτόπια συμμετοχική έρευνα, θα διερευνήσει την εγγραφή των καλλιτεχνικών δράσεων στον ιστορικό χώρο και χρόνο, συλλέγοντας φωτογραφικό υλικό και διεξάγοντας συνεντεύξεις. Με βάση το υλικό που θα συλλέξει, θα χαρτογραφήσει, πριν το πέρας του φεστιβάλ, τις σχέσεις των διαφόρων δράσεων. Η χαρτογράφηση θα πάρει την μορφή εγκατάστασης φωτογραφιών στους χώρους διεξαγωγής των δράσεων, δημιουργώντας δυνατότητες διαντίδρασης των δημιουργών και του κοινού. Εστιάζοντας την προσοχή των συμμετεχόντων σε πιθανά ίχνη που άφησαν πίσω τους οι καλλιτεχνικές δράσεις με τρόπο που να εγγράφουν την παρουσία τους σε αυτά τα σημεία, θα καλέσει τους συμμετέχοντες να επανεξετάσουν τις δράσεις μέσω της εν λόγω χαρτογράφησης. Μια οπτική και κινησιακή διαδρομή θα διαγραφεί στον χώρο, υλοποιώντας την επικοινωνία του ιστορικού χρόνου με τον παρόντα χρόνο διεξαγωγής του φεστιβάλ.← Επιστροφή