13 - 23 Ιουλίου 2014
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ASIFA Egypt

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ


Η ASIFA Egypt είναι ένας περιφερειακός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, της Αφρικής και της Αραβικής Χερσονήσου, μέλος της Association International du Film d'Animation (ASIFA), των οποίων τα μέλη ασχολούνται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά με την κατασκευή ταινιών animation.

 

egypt.asifa.net Νέο παράθυρο


← Πίσω